Výstavba koncertního sálu v Brně ještě nezačala – lidé se začínají ptát   

Vystoupení členky Syndikátu novinářů jižní Moravy a členky zastupitelstva Brno-sever PhDr. Karly Hofmannové na zasedání Zastupitelstva města Brna v pondělí 16. května 2023.

Vážená paní primátorko, vážení zastupitelé,
vystupuji zde dnes nejen za sebe, ale za všechny kulturní a hudbymilovné občany Brna. A nejen Brna. Mám jen jednu otázku:

PROČ SE STÁLE ODKLÁDÁ VÝBĚR ZHOTOVITELE NA JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM?

Podle dostupných informací tomu již téměř rok nebrání nic. Víme, kde sál bude stát a kde je vybudovaná hrubá stavba podzemních garáží pod sálem, je zpracována dokumentace pro provedení stavby a je vydáno stavební povolení. A nejen Brňané se skládají ve veřejné sbírce na varhany do sálu. Otevření sálu bylo naplánováno na Rok české hudby – tedy na rok 2024. To nestíháte. Tak že by se dal stihnout rok 2028? Proč ne????

MĚSTO STÁLE VÁHÁ.  PROČ ?

Přece otázky, jestli koncertní sál potřebujeme a pro koho, byly zodpovězeny v průběhu posledních 150 let již mnohokrát! Vizionář Leoš Janáček, se kterým se dnes pyšníme jako s největší světovou celebritou, to zodpověděl mnohokrát, a dosáhl v tehdy provinčním Brně, s pouhou třetinou českých obyvatel, „jen“ stavby Besedního domu. Dík za to, je to jediný kulturní stánek v Brně dodnes!

Pardon, je tu Janáčkovo divadlo, díky komunistům! A ti tehdy volili mezi divadlem a koncertním sálem, zvítězilo tehdy divadlo. A Filharmonie Brno, sbírající ovace v Carnegie Hall a ostatních amerických, asijských i evropských moderních koncertních sálech, zde smí odehrát maximálně jeden koncert měsíčně! A na ten musí trénovat v akusticky naddimenzovaných podmínkách Besedního domu, což je totéž, jako kdyby hokejová reprezentace trénovala na trávě. Zahraniční dirigenti se nestačí divit a svolují k hostování v Brně jen velmi neochotně. Zeptejte se šéfdirigenta Denisse Russella Daviese.

Vážení zastupitelé, jestli se stále nemůžete rozhodnou, zdali koncertní sál potřebujeme, či ne, ptám se já vás, jaké město chcete mít. Je to stejné, jako s moderním vlakovým nádražím – buď chcete mít provinční Brno, na úrovni kteréhokoli okresního města, prosím, nebudujte tedy nic. Ale chcete-li, aby se Brno vyrovnalo evropským metropolím, aby bylo lákadlem pro zahraniční i tuzemské návštěvníky, žádám vás, konejte. Vypište výběrové řízení na zhotovitele stavby a konečně začněte budovat koncertní sál. Máte to přece i v koaliční smlouvě! Každý den prodlení stavbu zbytečně prodražuje a každým dnem se ekonomicko-politická situace zhoršuje. Není nač čekat, konejte! Už kvůli paní prof. Aleně Veselé, která letos v červenci slaví sté narozeniny. A víte proč? Čeká, že se dožije stavby koncertního sálu. Tak ji, prosím, nezklamte! Přeji občanům tohoto města osvícené zastupitele a brněnským zastupitelům odvahu a prozíravost. Děkuji za písemnou odpověď.

Krásný den všem.

Autor článku:
Fotografie:
Archív Filharmonie Brno