Who is Who – Václav Houf uvádí své Hlavy (plné fantazie)

v Galerii ČS na Jánské ulici v Brně

Václav Houf (1949) náleží ke známým osobnostem brněnského výtvarného umění. Studoval na SPŠT v Brně a Pedagogické fakultě UJEP, nynější Masarykovy univerzity. Věnoval se zejména plakátové tvorbě, užité grafice, prosadil se jako scénograf i vyhledávaný ilustrátor, také jako tvůrce dalších realizací. Na stávajícím „kontě“ má několik desítek individuálních výstav a velké množství účastí na kolektivních výstavách včetně zahraničních. Je nositelem více jak třiceti ocenění, jeho práce jsou zastoupeny např. v Kupferstick Kabinet v Lipsku, archivech mezinárodních bienále (Varšava, Bělehrad, Lublaň, Gabrovo), Moravské galerii v Brně, v archívu Divadelního oddělení Moravského zemského muzea, v Muzeu města Brna a v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Uplatnil se také jako pedagog, i vedoucí grafického designu na SŠUŘ v Brně a v Atelieru grafického designu FaVU VUT.

Dosud poslední výstava Václava Houfa byla zahájena vernisáží 15. února 2024. Výstavním prostorem unikátního vnitřního prostoru, jedné z významných staveb brněnského funkcionalismu, je galerie, zaplněná řadami Houfových fantaskních velkoformátových hlav. Možno říct, že vystavené obrazy zajímavě korespondují s impozantním prosvětleným interiérem dvorany, nautickými prvky evokujícími loď zvoucí ke vstupu i v čase, kdy tu zrovna žádná výstava neprobíhá.

Kolemjdoucí, jejichž kroky nevedou do někdejší První moravské spořitelny, nyní České spořitelny, a. s., za finančními záležitostmi, mají možnost za otevírací doby kdykoliv vstoupit do jedinečného prostoru, vystoupit po elegantním schodišti vzhůru. Odtud pohledem do všech stran nechat se okouzlit stále moderní krásou. Nyní po galerii projít se kolem obrazů, zahledět se i povolit uzdu vlastní obrazotvornosti.  Která z vystavených hlav zaujme k zamyšlení „kdo je kdo“, jaký dojem navozuje, kým, nebo čím asi je, co si přeje sdělit?

K výstavě a tvůrci píše úvodem Anna Šimková:

Pozorováním grafických hlav z cyklu Who is Who? se roztáčí rytmická soukolí mechanismů jejich fungování. Komponenty mysli. Strategie, záměry. Vyhýbky a změny nastavení. Karneval lidstva. Rytmus a barvy davu. Tuhle nekončící párty připravil Dýdžej, grafik, virtuální chirurg, elektromechanik budoucnosti s rentgenovýma očima Václav Houf.

Zajímavě, pěkně i hlubinným ponorem vystihl tvorbu Václava Houfa básník Zeno Kaprál (1941-2020). Až překvapivě psal o důvtipném vstupu do reality, a dále rozvádí: ovládán je kutilskou zručnostípři rozborce a sborce; zbraň skutečnosti toliko zkoumá. Nestřílí z ní. Houfovy hlavy možno vnímat a přijímat coby sledující detaily samostatných výjevů faktografie výlučné individuality vezdejší reality v pohybu.

Procházíme-li očima početnou krajinou hlav, vstřebáváme i onu realitu tvořenou „rozborkou a sborkou“ barevné obraznosti v kombinací náčrtů a nárysů preciznosti. Nutně si všimneme průniku techniky, i tomu, jak největší a nejvyšší hlavě dav vzdává hold. Jistě s potutelným úsměvem autora k všemocnému pokroku s přímým směrem a jasnozřivostí. Co je však pokrok, kam vede, či snad odvádí lidstvo?

Houf má těsný vztah k s-f i fantasy, zde je znám z knižních ilustrací a vlastní výtvarnou tvorbou. To je patrno i z hlavořadí na galerii jeho vidění pod odkrytou skořápkou Hlav. Otázka v titulu výstavy vybízí návštěvníka k vlastnímu vstupu do světa úvah i představivosti. Třeba i co se v těch našich hlavách skrývá a děje či snad možná s nimi bude. Budou stále víc egocentrické, na vlastní já koncentrované, a tím souběžně i paradoxně stále víc bez individuality, snadno unifikovatelné? To už je však příliš konkrétní, takže dost. Každý sám v předložených výtvarně zajímavě pojatých Hlavách má možnost najít svou vlastní cestu průniku do předkládaných obrazů Hlav s dotazem Who is Who. Výstava potrvá do konce března tohoto roku.

Autor článku:
Fotografie:
Detail plakátu k výstavě (nahoře).