Zámek v Lysicích přivítá návštěvníky i obnovenou zahradou

Letošní návštěvnická sezóna, která startuje ve čtvrtek 28. března 2024, bude v Lysicích spojena s otevřením opravené zámecké zahrady a částečně také zámeckého zahradnictví. Tam se návštěvníci  vůbec poprvé podívají i do obnovené  fíkovny z roku 1835, jediné dochované v České republice.  Znovuzrozená lysická zahrada se tak připojí k nejkrásnějším zámeckým zahradám u nás.

Rozsáhlá obnova zámecké zahrady a zahradnictví  státního zámku Lysice začala  v říjnu 2021, skončila 12. prosince 2023.  Zdejší terasovitá zahrada je opravdu  unikátní. Byla založena ve druhé polovině 16. století, výrazně rozšířena ve druhé polovině 18. století a současnou  podobu  s unikátní kolonádou s krytou pergolou získala v 19. století. Zámecké zahradnictví bylo přestavěno rovněž v 19. století, tvoří ho oranžerie, skleníky i  jedinečná dochovaná   fíkovna  s pojezdnou střechou.

Oprava unikátní zahrady byla velmi náročná a složitá. Kastelánka státního zámku v Lysicích Martina Rudolfová k tomu říká: „Nutné stavební práce, od statického zajištění tarasních a ohradních zdí, oprav cihelných zídek, schodišť, grotty, drobných saletů jako včelína, besídky a dalších  budov včetně střech, zahrnovaly také další položky. Šlo o vybudování retenčních nádrží, nových rozvodů vody i závlah, nových rozvodů elektroinstalace, nové zasklení skleníků, opravy omítek, kamenických prvků, vybudování nových pařenišť a kompostišť. Další etapou byly práce zahradnické – založení nových trávníků, výsadeb, ale také mlatových a štětových cest. Na základě historické ikonografie se vrátila zámecká zahrada do podoby z konce 19. století. Byla také obohacena o původní terakotovou výzdobu  nejen plastik, ale také například lemovek. S péčí o její údržbu významně pomůže i nová mechanizace.“

Nejrozsáhlejší poválečná obnova národní kulturní památky státního zámku Lysice byla financována  Ministerstvem kultury České  republiky z programu Péče o národní kulturní dědictví I., a to  částkou 182 miliónů Kč a z přímé dotace  Generálního ředitelství Národního památkového ústavu částkou 11 miliónů Kč.

Státní zámek Lysice bude otevřen od 28. března do 7.dubna.  V jeho komnatách  najdou návštěvníci bohaté aranžmá z jarních květin, doplněné o repliky historických kostýmů. Proto má také současná expozice název Oblečené jaro. Otevírací doba je v úterý až pátek od 10 do 15 hodin. V sobotu a v neděli a také o Velikonočním pondělí  od 10 do 16 hodin. Vstupné musela správa zámku mírně zvýšit, dospělí návštěvníci zaplatí 200 Kč; senioři nad 65 let, mládež do 25 let, návštěvníci s průkazem ZTP a ZTP/P platí  160 Kč, děti od 6 do 17 let  60 Kč. Vstupné do zahrady je 120, 100 a 40 Kč (bez průvodce). Správa zámku však vypíše na webu i komentované prohlídky.

Autor článku:
Fotografie:
Gabriela Medková. Pohled do obnovené zahrady zámku v Lysicích.